Misi dan Visi

MISI & VISI PUSAT ISLAM UniSZA

Misi

Mendidik dan membimbing mahasiswa, staf serta masyarakat agar beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia untuk menjadi masyarakat yang mencapai  al-Falah (kecemerlangan dunia dan akhirat), melalui penyebaran, penghayatan, dan pengukuhan ilmu serta iman dalam dada dan menterjemahkannya melalui beramal.Visi

Membentuk sahsiah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia.


Objektif

    • Menjadi pusat penyebaran ilmu dan dakwah serta memberi kefahaman tentang ibadat-ibadat yang berbentuk fardhu ain.
    • Menjadi pusat kursus dan latihan kerohanian bagi membentuk sahsiah mahasiswa, staf serta masyarakat sekitar.
    • Menjadi pusat perancangan segala program dan aktiviti pengimarahan masjid dan musalla-musalla asrama.
    • Menjadi pusat rujukan dan khidmat masyarakat dalam urusan yang berkaitan dengan Hal Ehwal Islam.