Latar Belakang

Pusat Islam UniSZA

Pusat Islam merupakan komponen yang sangat penting di dalam sesebuah Universiti, bagi menjalankan kegiatan pendidikan kerohanian dan aktiviti keagamaan kepada mahasiswa, staf serta masyarakat sekitar supaya dapat melahirkan persefahaman di samping mewujudkan perasaan muhibbah di antara manusia.

 

Kewujudan Pusat Islam memberi peluang dan menggalakkan seluruh warga kampus UniSZA dan penduduk sekitar mengadakan aktiviti dan program keagamaan secara berjemaah di samping memberi peluang kepada warga kampus yang bukan islam dapat mengenali Islam dengan lebih dekat dan lebih jelas lagi.